Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder hos Agenzy ApS, modtagere af elektronisk post og brugere af www.Agenzy.dk. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Agenzy ApS (herefter Agenzy) behandler og sikrer dine personoplysninger. Agenzy behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden www.Agenzy.dk

Når du besøger og klikker rundt på www.Agenzy.dk behandler vi en række personoplysninger.

Kort sagt:

Agenzy ApS indsamler oplysninger om dig, når du viser interesse for vores shows og events.

Disse oplysninger indsamles på forskellig vis, fx i forbindelse med kampagner, udfyldte postkort, billetsalg eller din egen aktive tilmelding via vores hjemmeside. Vi indsamler altid kun data, hvor der foreligger et samtykke.

De eneste data vi indsamler er dit navn, postnr. og din e-mailadresse. Vi behandler dine data respektfuldt, og bruger dem kun til det angivne formål, som er at fortælle nyt om de shows og events vi præsenterer.

Du vil altid kunne framelde dig vores liste. Det kan du gøre på de nyhedsbreve du får, eller ved kontakt til Agenzy ApS på nyhedsbrev@agenzy.dk eller på telefon 33327242.

Den lidt længere version:

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyr type, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.
Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget på Agenzy.dk. Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.
Interesser og præferencer
Agenzy indsamler disse oplysninger via cookies på www.Agenzy.dk. Det kan du læse om i vores cookiepolitik.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.
At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.
At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.
At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyet som muligt.
At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy regler), f.eks.
Dokumentationspligt
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.

Kilder
Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Agenzys legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger bliver videregivet og delt med følgende modtagere, som beskrevet i samtykket til cookies og cookie-politikken:

Digitale mediapartnere
Kreative -og digitale bureaupartnere
Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

Vores e-mails indeholder teknologier til at spore, hvordan du interagerer med dem. Vi gør dette for at hjælpe med at forbedre vores e-mails og til online reklameformål, baseret på adfærd. For yderligere information, herunder hvordan du kan deaktivere sådanne teknologier, se venligst vores persondatapolitik og vores cookie-politik.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi opbevarer desuden personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne. Vi opbevarer også oplysningerne, så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Agenzy må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Agenzy påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på agenzy@agenzy.dk.

Agenzy ApS

CVR-nr.: 17919342

Vesterbrogade 149

1620 København V

Danmark

Tilmelding til vores nyhedsbrev